Vannverk
Johanne Fronth-Nygren

Vannverk er en hyllest til byen som et levende, pumpende økosystem, organisk som natur, som vannet som surkler i rørene, som blomstene som vokser på balkongen og barnet som vokser i kroppen. Dikt-jeget bor i bykroppen slik barnet bor i dikt-jegets kropp.

Vannverk er en ekstremversjon av den sentrallyriske, vitalistiske åren i norsk poesi, en freidig innskrivning i de store (mannlige) nasjonalskadenes univers, og en bejaende innvending mot det fremmedgjorte, modernistiske by-jeget. Her henger jeget sammen med verden helt ned til minste vokal. Alt som kan berøres, besmakes – og alt som er blitt skapt av omsorgsfull velferd, besynges. Og sånn lest er Vannverk en hymne til velferdsstaten, til Gerhardsen-æraen, til dem som bygget fellesskapet, og med politiske stikk til hvordan vi gestalter denne tradisjonen: Vi er ingen selvfølge – men noe som velges, bygges og næres.

Vannverk

Last ned omslag

Dikt, 72 sider 
Design av Aslak Gurholt
ISBN 978-82-8288-441-9 
Utgitt i 2022

Johanne Fronth-Nygren (f. 1980) er oversetter, redaktør og skribent. Vannverk er hennes debut som forfatter.

«Vannverk preges av et språklig overskudd og en kledelig, rå selvsikkerhet som utfolder seg i varierte stil- og toneleier. (...) Vannverk er lekent, men ikke et spill med masker. Det sørger for å gjøre seg herlig uoversettbart der det boltrer seg i ordspill, nyord, bokstavrim og arkaismer (...) Poeten øser – som av et oppdemmet reservoar – av poetiske verktøy, sitater og talemåter. (...) Vannverk er i det hele tatt en lykkelig forening av ulike dimensjoner, tematisk, lydlig og visuelt: Ikke bare omslaget, men også bokas blå skrifttegn «treffer arket» som regndråper, og tegnene blir til ord som blir til dikt som blir til en strømmende elv.»
– Cathrine Strøm, Klassekampen Bokmagasinet

«Johanne Fronth-Nygrens debutdikt er både et jubelrop og et kamprop til ære for byen, fellesskapet og velferden. (...) Fra begynnelse til slutt er diktene både syngende og prisende, og det mangler ikke på høystemt stil, om enn med lekenheten og folkeligheten intakt. (...) Kombinasjonen av omfavnende beskrivelser og blomstrende oppfinnsomhet gjør språket i Vannverk til noe for seg selv. (...) Når man leser linjer som «knusklett fresende i fjernsvidde forfedres / svibruk brustenbrått ligger du lubbent sprellende / mer levende enn livet / jeg har levd», kan man ikke annet enn å kjenne på fryden ved et språk som eksploderer fargerikt.»
– Katrine Heiberg, Morgenbladet

«Oslo har fått en ny bypoet med Johanne Fronth-Nygren, ingen tvil om det. (...) Særlig vellykket er billedkretsen som kobler vann og språk, slik at begge deler fremstår som både natur og kultur. (...) Vannverk er en diktsamling man blir oppstemt av å lese.»
– Ingunn Økland, Aftenposten

«Fred og bevare, jeg oppdager dikt som har kapasitet til noe større enn poesi og dens sirkulære urbanitet, med et vidt spekter av ytringssentimenter som trass, humor, platityder, jubel, hengivenhet og tro! (...) Fronth-Nygrens dikt er både kunst og godt håndverk, men de opparbeider i tillegg den ydmykhetens kraft som er alle frigjøringers begynnelse.»
– Freddy Fjellheim, krabbenpoesikritikk.no

«Foruten den fortreffelige rytmen (...) åpner språket for en detaljorientert oppmerksomhet mot vannets bevegelse gjennom kropp og samfunn (...) Det er denne åpenbare, og samtidig svimlende, sammenhengen som «hydrofeminismen» tar utgangspunkt i. (...) Vannverk byr på en utvidelse av morskapsbegrepet; det blir en metafor for alle relasjoner bygget på omsorg, på erkjennelsen av at vi er betinget ikke bare av vår egen, men utallige andre kropper. Vannet er et globalt skjebnefellesskap. Fronth-Nygrens diktdebut har gitt den erkjennelsen en lokal, snedig og fargerik form.»
– Anna Serafina S. Kvam, BLA

«Vannverk er en diktsamling som bukter seg nedover sidene, lik en meander-elv, og den er mangetydig nok til at lesingen blir heraklitisk: Du kan ikke møte diktet med det samme blikket to ganger. (...) Vannverk er en sterk debut, en vitalistisk samling dikt om byens og naturens samspill, om fødsel og vannets symboltunge betydning i begge sammenhenger.»
– Oscar Grimstad, Universitas

Av samme forfatter

Relaterte utgivelser