Vad gör du just nu?
Oscar Guermouche

Vad gör du just nu? er en slags kunstnerbiografi basert på Oscar Guermouches egne Facebook-statusoppdateringer. Vi følger den unge kunstneren gjennom knappe to år med utstillingsåpninger, intervjuer i lokalpressen, foredragsvirksomhet, utenlandsreiser og hverdagsliv i Kalmar. Boka kan leses som en postmoderne adaptasjon av Joe Brainards I remember (1970) eller Georges Perecs Je me souviens (1978) – men uten elementet av tilbakeblikk: Denne boka er skrevet i sanntid.

Men kan vi egentlig stole på et menneskes selvframstilling på Facebook? Ble statusoppdateringene publisert med tanke på en framtidig bokutgivelse? Og er det riktig, som det hevdes i et av fragmentene, at Guermouches Facebook-side blir oppdatert av en assistent, ikke av kunstneren selv?

Vad gör du just nu?

Last ned omslag

Prosa, 62 sider.
Etterord ved Leif Holmstrand
Design av Yokoland
ISBN 978-82-02-37079-4
Utgitt i 2011

Oscar Guermouche (f. 1977) er utdannet ved Konstfack i Stockholm. Tidligere utgivelser: Sent Items (Bokbål förlag, 2009) og Connecting the Dots (Undantag förlag, 2010). Vad gör du just nu? er den andre tittelen i FABRIKK, Flamme Forlags nye serie for konseptuell litteratur.

Av samme forfatter

Relaterte utgivelser