Skare
Erlend Skjetne

Augo dine er fanga fuglar.

Du lever i fluktplanar,
men stoler ikkje på
at dei vil kunne bera deg. 

Enn så lenge blir du her
i stilla hjå meg.

Eit gamalt, fråflytt hus, i stilla mellom glitrande snøskavlar. Her faldar handlinga i dikta seg ut, mellom eit mannleg eg og eit kvinneleg du. Dei finn nøkkelen under matta og låser opp, måkar snø frå gardsplassen, bur seg på å leva i lag.

Skare

Last ned omslag

Dikt, 80 sider
Design av Aslak Gurholt
ISBN 978-82-8288-358-0
Utkommer i august 2019!

Erlend Skjetne (f. 1988) kjem frå Melhus og arbeider med norskopplæring for flyktningar. Skare er den fyrste boka hans.

Av samme forfatter

Relaterte utgivelser