Omriss av åpne hender
Fredrik Hagen

Det fins ingen følelser uten hukommelse, skriver Fredrik Hagen i sin nye samling Omriss av åpne hender, en setning som setter som forutsetning for følelseslivet, både at vi har en kropp som er levedyktig, samt at denne kroppen har organer som kan registrere og på sitt vis katalogisere dette levedyktige, bedre kjent som livet. Som er både en veldig stor og en veldig liten inngang til det individuelle liv. En inngang som er en av de mest markante kjennetegnene i Fredrik Hagens poesi. En stadig fremmedgjøring av de mest basale, mest tett på tingene. Huden, hånden, håret, hjertet. Det er i disse Fredrik Hagen leter etter øyevitner, når han vil fortelle om hvordan det er å være menneske, i selskap med andre mennesker. Og om hvordan det er å forsøke å holde noe fast på seg selv og de man er glad i, i en tid som alltid går og et språk som alltid er i endring. 

Omriss av åpne hender

Last ned omslag


Fredrik Hagen (f. 1991) kommer fra Odda og bor i Bergen.

Dikt, 120 sider 
Design av Aslak Gurholt
ISBN 978-82-8288-452-5
Utgitt i 2021«Kobler kunst og drøm, uten at det blir klisjefylt. (...) Fredrik Hagen skriver lavmælte dikt om menneskets grunnleggende bestanddeler, med bred tidshorisont. (...) ...diktsamlingen (har) en udefinerbar, melankolsk stemning og en lavmælt rytme som gir den litterære kvaliteter.»
– Gro Jørstad Nilsen, Bergens Tidende

«Omriss av åpne hender byr på mangfald og rikdom i kryssingspunkt mellom lyrikk og prosa. (...) No er ikkje dette tekstar som ikkje eig avgrensing, og som heile tida sprengjer rammene for sin eigen tekstlege eksistens, slik at dei risikerer å verte eit kaotisk og flimrande aggregat. Tvert om finn ein ofte setningar og bilete som fikserer og held fast aspekt av eksistensen og livet som overraskar og skjerpar nyfikna og gjer at verda og livet og mennesket trer fram i eit anna, mogleg lys.»
– Sindre Ekrheim, Dag og Tid

 

Av samme forfatter

Relaterte utgivelser