Menneskeeffekten. Tanker om klima og kjærlighet
Aleksander Melli

Menneskeeffekten er et dypt personlig essay om klimakrisen. Aleksander Mellis utgangspunkt er et spørsmål mange stiller seg: Gitt at menneskeheten er i ferd med å utløse ufattelige klimaomveltninger – hva gjør jeg nå?

Svarene Melli sirkler inn i Menneskeeffekten er dels empirisk baserte, politiske og filosofiske. Det finnes kull, olje og gass i verden som ikke kan brennes – og noen tusen utvinningsprosjekter som må stoppes i løpet av de neste ti årene, fordi det står om livet. Spørsmålet hva gjør jeg nå åpner også for andre svar, i de intime historiene vi forteller til andre og til oss selv. Ved å granske sin egen «klimabiografi» – avmakt og veien ut; forholdet til faren, som var med og fant oljen i Nordsjøen; og ikke minst kjærligheten til naturlandskapene på Sicilia, landskap som er i tydelig endring – søker Melli å beskrive klimakrisen som en helt sentral del av følelseslivet, og fortelle en større historie om «menneskeeffekten»: summen av handlinger som i beste fall vil trekke oss tilbake fra avgrunnens rand.

Menneskeeffekten. Tanker om klima og kjærlighet

Last ned omslag

Sakprosa
Design av Aslak Gurholt
ISBN 978-82-8288-233-0

Aleksander Melli (f. 1971) har gitt ut åtte bøker i forskjellige sjangre. Han var med på å starte Norsk klimanettverk, og en av pådriverne bak Klimasøksmålet mot den norske staten, for brudd på Grunnlovens § 112; den såkalte Miljøparagrafen.

Av samme forfatter

Relaterte utgivelser