Kverv
Erlend Skjetne

Eit gamalt, fråflytt hus, i stilla mellom glitrande snøskavlar. Her faldar handlinga i dikta seg ut, mellom eit mannleg eg og eit kvinneleg du. Dei finn nøkkelen under matta og låser opp, måkar snø frå gardsplassen, gjer seg klare til å bu saman i nett dette huset, nett denne vinteren.

Dikta i Kverv er klåre og reine, prega av ein stor kjærleik til menneske og natur, ei undring over og beundring av det som omgjev oss.

Kverv

Last ned omslag

Dikt, 28 sider
Design av Aslak Gurholt
ISBN 978-82-8288-282-8
Utgitt i 2018

Erlend Skjetne (f. 1988) bur i Trondheim og arbeider med norskopplæring for innvandrarar. Han har hatt dikt på trykk i ymse tidsskrift, omsett ein operalibretto til norsk og skrive librettoen til ein opera som skal setjast opp i Trøndelag sumaren 2018.

Av samme forfatter

Relaterte utgivelser