Kjersti er ein fiktiv person, helsing Kjersti-flyer
Flamme Forlag

Invitasjon til slippfest
for Kjersti er ein fiktiv person, helsing Kjersti