Flammeposter II
Flamme Forlag

50 x 62 cm.
NOK 30 / € 4
Opplag 500.

——

En fotografisk dokumentasjon av forlagets backlist pr. 01.04.2009. Med et innslag av pyroteknikk nede i høyre hjørne.