Du bestemmer
Bård Torgersen

Er du mann eller kvinne? Er du under utdanning, i jobb, arbeidssøkende, trygdet? Gir du blod, gir du ikke blod? Gråter du mye, lite? Ler du ofte, aldri? Har du mange venner, ingen?

Opinionsmålinger, markedsundersøkelser, questback-formularer – Bård Torgersen har i sin nye diktsamling tatt utgangspunkt i en tekstsjanger som sjelden forbindes med poesi. Resultatet er en bok som griper rett inn i vår samtid; en slags «found poetry» som inviterer leseren inn og vektlegger hennes deltakelse.

Du bestemmer

Last ned omslag

Dikt, 124 sider
Design av Aslak Gurholt
ISBN 978-82-8288-023-7
Utgitt i 2013

Bård Torgersen, født 1967, bor i Oslo. Han har gitt ut fem romaner, bl.a. Nøytral (2011) og Voksne og barn (2012). Dette er hans andre diktsamling. Den første het hei horunger

«Denne leiken med skjematisk form a) opnar poesien b) peiker på eit forvrengt bilete av deg sjølv c) er mørkt absurd (…) Samlingas sterkaste poesi

[ligg] i flyten frå side til side – korleis teksten bølgjar seg frå det banalt konkrete og kortfatta til det komplekst abstrakte, korleis den ofte ubehagelege tonen bryt opp mot glimt av humor (…) du bestemmer er verdt tida.»
– Maria Horvei, Klassekampen

«Dikt må ikke være alvorlige. Men det er jo ikke så ofte de er morsomme, det må innrømmes. Men du bestemmer av Bård Torgersen er altså en av de litt sjeldne diktsamlingene som er morsomme. Og tillegg skader det jo ikke at han har noe på hjertet. (…) Bård Torgersen er kanskje mest kjent for sine romaner. Men han er verd å lese også i kortform.» 
– Rune Hallheim, Aftenposten"

Av samme forfatter

Relaterte utgivelser