Blodet i hodet
Sindre Andersen

Blodet i hodet er tankene våre, i menneskelig forstand. Det er en del av vår gebrekkelige fysiske organisme, men også en forutsetning for vår rasjonalitet, det som skiller oss fra det mekaniske og det animalske. I likhet med menneskene som omgir oss er tankene vår frelse og vår forbannelse.

Kombinasjonene av ord
holder ikke,
de peker bare ut fra hodet,
eller blir det inn
Skulle ønske
jeg behersket former og farver 

Da kunne jeg virkelig forstått og skjønt

Sindre Andersens dikt er fulle av humor og nervøsitet, betraktninger om mennesket som tenkende og sosialt vesen, og om språket som begrensning og trøst.

Blodet i hodet

Last ned omslag

Dikt
Design av Aslak Gurholt
ISBN 978-82-8288-338-2
Utgitt i 2019

Sindre Andersen (f. 1982) er oversetter og kritiker, bosatt i Fredrikstad. Blodet i hodet er hans første bok.

«Andersens poetiske stil er forunderleg og overraskande. Den evner å gjere to motstridande ting: Den fortettar og spreiar på same tid. Og nett dette skapar ein puls som tilfører den rastlause poetiske røysta ein særeigen, uhøyrt kvalitet.»
– Sindre Ekrheim, Bokmagasinet

Av samme forfatter

Relaterte utgivelser