Alberto Caeiros poesi
Fernando Pessoa

Naturpoeten og sauegjetaren Alberto Caeiro var læremeisteren til alle dei andre forfattarane som Fernando Pessoa (1888–1935) dikta opp. Dei opne og prosaiske dikta til Caeiro utgjer eit eige univers, prega av det enkle livet på landet og fornekting av dei store spørsmåla. Desse erstattar han med ein filosofi som handlar om å sjå, å ta inn verda gjennom auga, utan å filtrere inntrykka gjennom ein innlært fornuft.

Alberto Caeiros poesi

Last ned omslag

Dikt, 260 sider
Gjendikta av Øystein Vidnes
Design av Aslak Gurholt
ISBN 978-82-8288-036-7
Utgitt i 2012


Utsolgt

Fernando Pessoa (1888–1935) ble født i Lisboa. Mest kjent for sitt verk Uroens bok.

«Norske lesere har fått en enestående inngang til Fernando Pessoas litterære univers (…) Av de foreliggende norske Pessoa-utgivelsene er dette utvilsomt den som gir leseren best innblikk i heteronymenes storstilte dramatiske fiksjon, med alle dens ironier, speilinger og motsetninger. Vidnes gir oss Caeiro i Pessoas ånd (…) Gjendiktningen er gjennomført og preges av løsninger som røper den samme fortroligheten med diktverket Vidnes røper i innledningen.»
– Ellef Prestsæter, Klassekampen

«(En) solid gjennomarbeidet og veldokumentert utgivelse, et stort løft for Flamme Forlag, og et høyst velkomment tilskudd til verdenslitteraturen på norsk.»
– Eirik Lodén, Stavanger Aftenblad

 

Av samme forfatter

Relaterte utgivelser