Air Mail. Brev 1964 - 1990
Robert Bly / Thomas Tranströmer

Det var aldri noen selvfølge at Robert Bly og Tomas Tranströmer, poeter og gjendiktere på hvert sitt kontinent – den ene bosatt i Madison, Minnesota, den andre knappe 700 mil unna, litt nord for Linköping i Sverige – skulle bli venner og innlede en 26 år lang transatlantisk brevveksling.

Men tilfeldighetene ville det slik: Vinteren 1964 hadde Tranströmer vært på det lokale biblioteket og lest en artikkel om Robert Blys forlag og tidsskrift The Sixties. Artikkelen foranlediget en henvendelse i brevs form til den amerikanske redaktøren. Omtrent samtidig hadde Bly hørt rykter om en ung svensk poet som skulle være verdt å studere nærmere. Han satte seg i bilen og kjørte femti mil til Minnesotas universitetsbibliotek for å låne Den halvfärdiga himlen. Da han kom hjem, lå brevet fra Tranströmer og ventet i postkassen.

I begynnelsen handler brevvekslingen for en stor del om oversettelse: Tranströmer gjendikter Bly; Bly gjendikter Tranströmer. Deres tålmodige drøftelse av ordvalg, idiomer og metaforer kaster nytt lys over begge forfatterskap. Men snart utvikles det litterære valgslektskapet til et personlig vennskap. Vi får høre om bekymringer og gjenvordigheter, men også glimt av profesjonell og privat lykke. Bly og Tranströmer utveksler synspunkter på storpolitikk, historie, psykologi – og selvsagt kunst og litteratur.

Den norske utgaven av Air Mail inneholder nyoppdagede brev som ikke tidligere er publisert på noe skandinavisk språk. Forord ved forfatter Jan Erik Vold og redaktør Torbjörn Schmidt. Oversettelse ved Bjørn Alex Herrman.

Air Mail. Brev 1964 - 1990

Last ned omslag

Prosa, 392 sider
Redigert av Torbjörn Schmidt. Med forord av Jan Erik Vold og Torbjörn Schmidt.
Oversatt av Bjørn Alex Herrman.
Design av Aslak Gurholt
ISBN 978-82-02-39167-6
Utgitt i 2013

Tomas Tranströmer (f. 1931 i Stockholm) debuterte som 23-åring med samlingen 17 dikter. Foreløpig er det blitt tolv diktsamlinger, senest Den stora gåtan fra 2004. Tranströmers poesi er oversatt til henimot 50 språk. Høsten 2011 mottok han Nobels litteraturpris.

Robert Bly (f. 1926 i Minnesota) er en amerikansk poet, gjendikter og redaktør med norske aner. Hans første diktsamling Silence in the Snowy Fields utkom i 1962. Bly redigerte tidsskriftene The Fifties, The Sixties og The Seventies, som med stor gjennomslagskraft introduserte europeisk poesi for et amerikansk publikum.

Torbjörn Schmidt (f. 1955 i Stockholm) debuterte med diktsamlingen Svarta jord i 1978. Mellom 1982 og 1993 var han redaktør for tidsskriftet Lyrikvännenog FiBs Lyrikklubbs serie med svensk og utenlandsk poesi. Bokutgaven av Air Mail er resultatet av en mangeårig interesse for Tomas Tranströmers og Robert Blys forfatterskap.

Jan Erik Vold (f. 1939 i Oslo) debuterte med diktsamlingen mellom speil og speili 1965, og har siden hatt en omfattende produksjon. Han har oversatt Tomas Tranströmers samlede poesi og prosa til norsk.

«For et flott tidsdokument Air Mail er! Og hvilke innblikk boken gir i poetiske skaperprosesser og arbeidet bak gjendiktninger!»
– Espen Stueland, Klassekampen

Av samme forfatter

Relaterte utgivelser