Det jeg var
John Erik Riley

Et liv består av en rekke uensartede deler: komiske møter, små og store traumer, gamle og nye myter og merkelige drømmer. Vi blir det vi opplever, men også det vi forestiller oss og husker. Og vi blir det vi overså eller glemte, det som skjulte seg bak en vegg, under et teppe eller blafret i sidesynet.

Det jeg var vever noveller, kortprosastykker og lyriske snutter sammen med en rekke fotografier. Underveis blir et større mønster synlig for oss. Fortellinger åpner seg, tilsløres, trer frem igjen. Resultatet er et slags minnekart over et liv, over det som bør huskes og det som ofte forbigås.

Det jeg var

Last ned omslag

Prosa / foto, 300 sider
Design av Aslak Gurholt
ISBN 978-82-8288-379-5
Utgitt i 2020John Erik Riley (f. 1970) er forlegger og forfatter. Siden debuten midt på 90-tallet har han utgitt skjønnlitteratur, essays og sakprosa. Han skriver jevnlig for Morgenbladet og Klassekampen.


«Det første som slår meg når eg opnar John Erik Rileys nye bok, er den velordna blandinga av tekst og foto. Fotografia er sett saman mest som små forteljingar, eller som forsøk – som essay, kanskje? (...) Tilnærminga er personleg og kunstferdig. Han beveger seg mellom Norge, USA og Bosnia-Hercegovina – land som har stått sentralt både i livet og verka hans. Eg les Det jeg var som ein slags sjølvbiografi, men ikkje i enkel forstand: Riley blandar brotstykke frå eige liv med fiksjon og andre typar tekstar – humoristiske, fabulerande, poetiske, essayistiske. (...) Det jeg var minner om arbeidet til den amerikanske forfattaren og fotografen Teju Cole, som også kombinerer litterære og visuelle metodar. Eg har ikkje sett så mange bøker av dette slaget på norsk, og trur bestemt at vi kan tole fleire.» 
– Eivind Myklebust, Klassekampen

«John Erik Rileys utgravingar og funn viser at livet òg er eit kunstverk. (...) Ved ei veksling mellom ulike essayistisk og litterære tekst- og tankebrokkar, ei rørsle mellom det kunstferdige, fabulerande, poetiske og groteske, mellom sjølvbiografiske scener og politisk historiske, ved eigne foto og forflytting mellom land (Serbia, USA, Noreg, Bosnia), tematiserer Rileys nye bok menneskelivets stadige forvandlingar. (...) Den som skriv, resirkulerer, omset og vidareformidlar. Han sankar inn og han forandrar. Slik viser boka òg fram at alt det vi utgjer av minne og erfaringar, ofte ikkje er noko vi sjølv hugsar, men ein anekdote vi er blitt fortalt og har forvandlingas karakter.» 
– Margunn Vikingstad, Morgenbladet

Av samme forfatter

Relaterte utgivelser