Ferdigvare #1
Div. forf.

Ferdigvare er en ny readymade-fanzine. Blant kildene i Ferdigvare #1 er Kattliv nr. 1/2010, Lørdagsrevyen 23. januar 2010, Massiv nr. 4/2009, NRK nett-tv (div. nyhetsreportasjer 2006–2010) og det norske internettsamfunnet Underskog. Bidragsytere: Hans Petter Blad, Victoria Durnak, Frode Grytten, Nils-Øivind Haagensen, Audun Mortensen, Aslak Gurholt Rønsen, Jo Sannem, Bendik Wold.

Statutter:
1) Ferdigvare er åpen for alle bidrag som kan gjengis i svart-hvitt i format A5.
2) Med «ferdigvare» menes found art i alle sjangrer, men også verk som er konseptuelle i en slik grad at de er «ferdige» før de er realisert på arket.
3) Hvis bidraget er «ferdigvare» i den første betydningen, skal det originale materialet ikke bearbeides.
4) Hvis bidraget er «ferdigvare» i den andre betydningen, er subjektive «valg» tillatt kun på planleggingstadiet, ikke i utførelsen.
5) Verket trenger ikke å fullbyrdes. En beskrivelse, modell eller instruks kan være tilstrekkelig.
6) Det er tillatt (men ikke påkrevd) å gi verket en «fortolkende» tittel.
7) Det er også tillatt (men ikke påkrevd) å oppgi kilde.
8) I den grad trykte bidrag avviker fra statuttene, er de å betrakte som innlegg i en åpen og potensielt evigløpende programprosess.
9) Statuttendringer må godkjennes (ved alminnelig flertall) i et kollektiv bestående av alle som noensinne har bidratt i Ferdigvare.
10) Bidrag i Ferdigvare er usignerte.

Ferdigvare #1

Last ned omslag

Fanzine, 40 sider
Design av Yokoland
ISBN 978-82-02-33231-0
Utgitt i 2010

Av samme forfatter

Relaterte utgivelser