Vi er her for å dra et annet sted
Geoff Dyer

Vi er her for å samle uinnløselige mengder med flydistanse og bonuspoeng. Vi er her for å lide av grusom desorientering og jetlag. Vi er her for å ønske at maten var bedre og for å bli plaget av heteutslett. Vi er her for å kjede oss til døde og deretter lure på hvordan det var mulig å kjede seg sånn. Vi er her for å feste setebeltene, slå opp bordene og passe på å rette opp stolryggene før avgang og landing. Vi er her for å dra et annet sted.

Geoff Dyer er en av de absolutt ledende engelskspråklige essayistene, og en hvis innflytelse griper langt inn i de skjønnlitterære rekker. Han er en av flere hvis skrivevirke er med på å viske ut skillene mellom romanen og essayet. Helt siden debuten i 1987 har Dyer gått fram og tilbake mellom sjangrene, eller man kunne også sagt: stått stille midt i mellom dem. Som essayist er Dyer vanskelig å kategorisere. Man kan godt si at han skriver kritikk-essays, av litteratur, fotografi, film og musikk. Og ikke minst skriver han reiseessays. Dyers nye bok på norsk består av to slike: kultklassikeren Yoga for folk som ikke gidder å drive med det (2003) og White Sands (2016). Tekstene i Vi er her for å dra et annet sted byr på refleksjoner fra reiser verden over, sågar fra Svalbard.

Vi er her for å dra et annet sted

Last ned omslag

Prosa, 360 sider
Oversatt av Bjørn Alex Herrman
Design av Aslak Gurholt
ISBN 978-82-8288-219-4
Utgitt i 2019

Geoff Dyer (f. 1958) debuterte med en kritisk studie om John Berger i 1986 og har siden utgitt tre romaner og flere sjangeroverskridende bøker om alt fra litteratur, fotografi, filmer, musikk og reising. For boken En ren besettelse (1997, på norsk 2014) ble han nominert til National Book Critics Circle Award, en pris han mottok i 2012, for Otherwise Known as the Human Condition (2011). Dyers bøker er så langt oversatt til tjuefire språk.

«Det er bare å glede seg over at enda flere av Geoff Dyers fornøyelige essay nå foreligger på norsk. (...) De mange intellektuelle og litterære sprangene gjør essayene både uforutsigbare – slik gode essay helst skal være – og tankevekkende. Og ofte hysterisk komiske. Jeg vet ikke om noen forfatter som er morsommere enn Dyer når han er på sitt mest britisk syrlige og sureste.»
– Erika Fatland, Aftenposten

«Geoff Dyers reiseessay er eksemplariske bilder av hjemløshet. (...) Jeg ergrer meg ofte over samleutgaver der flere romaner eller bind er satt sammen i én utgivelse (med mindre det er kortprosa eller essayistikk), men Flammes Dyer-versjon gjør det mulig å lese med et sammenlignende og finstilt blikk for utviklingen i forfatterskapet, lete etter bruddflater, sette to epoker som ligger nært i tid (men som synes å være atskilt fra hverandre med en hel avgrunn av ulike mentaliteter) opp mot hverandre.»
– Benjamin Yazdan, BLA

«Geoff Dyer er ein forfattar det ikkje er lett å setje i bås. Som essayist skriv han nesten alltid om noko anna og på ein annan måte enn lesaren forventa. Dessutan er han usedvanleg god til å høyre og sjå: Svært mykje av det han skriv inneheld kunnskapsrike og begeistra betraktningar om ulike visuelle kunstutrykk, alt frå landskapskunst til fotografi. (...) Har du ikkje høyrt om Geoff Dyer, seier du? Det er du ikkje aleine om. Eg har gode nyheiter til deg: Då har du mange gode lesetimar i vente. (...) Med desse mangfaldige bøkene av Geoff Dyer er ferielektyren sikra. Den andre gode nyheita, også for miljøet og klimaet, er at det er ikkje sikkert du treng å reise langt for å finne ut av meir om verda og deg sjølv. Kanskje kan Dyers reiseessays og andre grenseoverskridande tekstar, paradoksalt nok også vere gode argument for kortreist, lågteknologisk reiseverksemd? Eller til med for å halde seg heime?»
– Rolv Nøtvik Jakobsen, Vårt Land

 

Av samme forfatter

Relaterte utgivelser