Svermen
Anders Malm

Fire unge gutter, ABC og D, motsetter seg å leve som enkeltpersoner og søker i stedet en ny eksistensform: svermen. Ved hjelp av en streng æreskodeks basert på hjemmesnekrede algoritmer forsøker de å kvitte seg med individets åk og tidens krav til eksepsjonalitet. Da de finner en samling etterlatte designerklær som har tilhørt den ene guttens mor, vikler foreldregenerasjonens individdyrkelse seg inn i guttenes kollektive prosjekt.

Svermen

Last ned omslag

Roman, 160 sider
Design av Aslak Gurholt
ISBN 978-82-8288-320-7

Anders Malm (f. 1980) bor i Oslo. Han har siden debuten i 2009 utgitt fire bøker.

Av samme forfatter

Relaterte utgivelser